Multikulturalismus? Děkuji, nechci

01.12.2011 22:35

 

Říkám o sobě, že nejsem žádný fanatik. Ani náboženský ani jakýkoliv jiný. Ale mám rád svoji zem a naší civilizaci.

Jaké jsou největší problémy dnešního světa? Hlad a chudoba? Konflikty? Nebo co ještě?

Myslím, že za vším stojí právě multikulturalismus a shovívavost Západu v těchto otázkách.


Hlad a chudoba

Proč nejchytřejší nebo nejkreativnější lidé odcházejí NA STÁLO do Evropy, USA, apod.? Asi proto, že tady mají jiné a lepší vyhlídky pro život, ale tím zákonitě strádají jejich domovské země odlivem mozků. Ano, tady se z nich stanou úspěšní lidé a já proti tomu vůbec nic nemám. Vadí mi, že jen opravdu málo z nich podporuje zpětně svoje domovské země, které jejich odchodem velmi ztratily na budoucím potenciálu. Namísto toho ještě přizvávají své příbuzné místo toho, aby se vrátili zpět do své země a pomohli ji kultivovat anebo aspoň poslali svým příbuzným nebo domovskému státu nějaké peníze na rozvoj škol, zdravotnictví, zemědělství, apod.

Výsledek? Nejrozvinutější země světa jsou nakumulovány v několika málo centrech, kam proudí přistěhovalci. Nebylo by lepší, aby celý svět byl vyspělý?

 

 

Konflikty

Opět multikuluralismus… Myslím, že tento problém se naplno objeví až za několik desítek let, kdy bude např. Evropa přeplněná muslimy. Už teď, pokud se podíváte třeba na Francii, uvidíte anebo spíše ucítíte skryté napětí, které tam je. Důkaz? Zapalování aut, šikanování a omezování nemuslimů, různé jejich vynucené výjimky, které mohou omezovat většinu, atd.

Když se podíváme trošku do historie, tak tam vznikla většina konfliktů touto příčinou:
a) Následkem ekonomické krize nebo honbou po dalším území či surovinách a s tím spojenou větší prosperitou (viz výše Hlad a chudoba)
b) Náboženské a rasové nebo národnostní konflikty- snaha o šíření náboženských myšlenek do jiných "pohanských" zemí anebo nenávist k menšinovým etnikům, vyznávajícím jinou víru nebo kulturu než většina obyvatel toho státu.

- Tvrdím, že každý národ má právo na své sebeurčení, na svůj stát. Otázka je, zda-li vůbec ten národ má zájem na své sebeurčení, jestli jen nechce vysávat jako menšina většinu obyvatel domovského státu… Menšina by měla mít také právo na svoji kulturu nebo víru, ale (podle mě) by neměla být tím nějak citelně omezována většina, jak to můžeme vidět na muslimech v západní Evropě.

Obávám se, že s počtem obyvatel na této planetě se bude otázka multikulturalismu stále více řešit a bude čím dál více ožehavější. Už teď má mnoho odpůrců stejně jako zastánců. Nejsem proti tomu, abychom časem byli všichni pestrobarevní, ale spíše se bojím náboženských nepokojů, kterým se dříve nebo později určitě nevyhneme. Problém bude, když bude všechno promíchané a nakumulováno v několika málo centrech s největší prosperitou, tak nás čekají zákonitě občanské války a ty mi přijdou o mnohem horší než války států, protože začnou v nejvyspělejších centrech a ty srovnají se zemí. Ušetřeny budou jen oblasti méně rozvinuté nebo s populací méně promíchanou z náboženského hlediska.

Jak toto vyřešit? Omezit přistěhovalectví (což půjde těžce, viz proces EUROMED), podporovat vzdělání v zemích s nižší prosperitou a pečlivě zkoumat, čím dotovat chudé země. Neposílat jim peníze, ale stavět školy, nemocnice, apod. a samozřejmě dál posílat potraviny (dávat jim jenom peníze je podle mě hloupost).

Ještě jednou říkám, že mi nevadí rasy, ale názory. Každý člověk je svým způsobem jedinečný, má právo mít svůj názor a vlastní náboženství, ale měl by se vždy podřídit zákonům většiny země, ve které žije a neomezovat ji svým chováním nějakým citelným způsobem.

Děkuji za pozornost

Frankie

Diskusní téma: Multikulturalismus? Děkuji, nechci

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek